Διοργανωτής :

ΑΜΚΕ AGRAFA HERITAGE

Συνδιοργανωτές :

Μέγας Χορηγός :

Χορηγοί :