Διοργανωτής:

ΑΜΚΕ AGRAFA HERITAGE

Συνδιοργανωτές:

Μέγας Χορηγός:

Χορηγοί :